Yalıtım Çeşitleri

Yalıtım | izolasyon | yalıtım çeşitleri | Ses Isı Yangın Su yalıtımı Yalıtım çeşitleri genel olarak 4 başlık altında toparlanabilir. Bunlar ; *Ses yalıtımı *Isı yalıtımı *Su yalıtımı *Yangın yalıtımı ----- Su, hayatımızda vazgeçilmez bir unsur olmasına rağmen, yapılarda genellikle sorun yaratır. Su, nem halinde duvar, döşeme, kapı pencere gibi yapı elemanları bünyesinde bulunur. Nem, bu yapı elemanlarının bozulmasına, özelliklerinin zamanla yitirilmesine neden olur. Ahşabı çürütür, demiri paslandırır, beton üzerinde don etkisi yaparak patlama, dökülme gibi hasarlara neden olabilir. [t:Yapı]nın sudan korunması için çeşitli uygulama yöntemleri ortaya çıkmıştır. Çatı/saçak, [t:damlalık], [t:tretuvar], [t:drenaj], sıva yapılarda standartlaşmış yapı yalıtım elemanlarındandır. Bununla birlikte [t:yalıtım] amacıyla [t:likit], [t:pestil], [t:cam yünü], mantar, sentetik elyaf gibi çeşitli yapı malzemeleri geliştirilmiştir. Yalıtım çeşitlerini üç ana kategoride inceleyebiliriz: 1. Su ve neme karşı yalıtım 2. Isıya karşı yalıtım 3. Sese karşı yalıtım Su ve neme karşı yalıtım: Suyun Ahşap, metal, taş, tuğla gibi gereçler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanır. Binaya dıştan: Yağmur, kar, yüzey ve sızıntı yer altı/yer üstünden gelen su, Bina bünyesinde: Beton, sıva, duvar vb. harçlarının içerisindeki nem, Bina içerisindeki: Su tesisatlarından sızan sulara karşı yalıtım uygulaması su ve neme karşı yalıtımı zorunlu kılan hallerdir. Su ve neme karşı alınabilecek önlemler: • Saçaklı çatı yapmak, • Sıva yapmak veya çinko bakır yada taş plaklarla kaplamak, • Bina yüzeylerinde suyu çabuk akıtan denizlik, damlalık, vb. profiller oluşturmak, • Bina çevresinde ~1mt genişliğinde yaya kaldırımı (tretuvar) yapmak, • Drenaj yapmak Su ve neme karşı yapılan yalıtımlar: 1. [t:Drenaj] 2. Temelde yalıtım 3. Banyo vb. ıslak zeminlerde yalıtım 4. Teras ve çatılarda yalıtım 1-A)Binaya Dıştan Drenaj Bina çevesinde temelin ~50-100 cm kadar dışında temel tabanının ~30-40 cm kadar derinde eğimli bir kanal açılır ve binanın çevresi dönülür. Drenaj kanallarının köşe yaptığı yerlerde (bina köşelerinde) ~15-20 cm’lik [t:rögar]lar açılır. Bu rögarlar kanalizasyona bağlanarak suyun binadan uzaklaşlmasını sağlayabiliriz. 1-B)Binaya İçten Drenaj Dış drenaj yapma imkanımız bulunmadığı durumlara binamıza içten drenaj yapabiliriz: Bodrum katının (genellikşe) merkezinde, bodrum döşemesinden ~2mt derinlikte, 50×50 cm genişlikte (sarfiyayata göre değişir) bir kuyu yapılır. Kuyunun etrafı biriket ile örüldükten sonra içerisine sıva yapılır. Üzeri saç veya moloz taş duvar şeklinde kapatılabilir. Sac ile bir kapak yapmak daha uygun olacaktır. Çünkü, eğer kanalizasyon kotu rögar kotumuzu tutmuyorsa bu alana bir pompa koyup suyu bu pompa sayesinde kanalizasyona iletmeliyiz. Tabi otomatik pompa konusunda sorunlar yaşayabiliriz, elektirik gittiği an pompa çalışmayacak ve tıkanma oluşabilecektir, ya küçük bir jenaratör veya rögar kapağını binanın dış yüzeyine koyup/bir baca yapıp elektirik kesintisi olduğunda [t:vidanjör] ile suyu tahliye edebilirsiniz. 2-Temelde Yalıtım Zemine inmesi muhtemel kar ve yağmur sularının bnaya zarar vermesini önlemek amacıyla yaptığımız yalıtım uygulamasıdır. Ayrıca temelde yer altı sularına karşıda yalıtım önlemleri alınır. Kar ve yağmur sularının zemin 0 (sıfır) kotundan bodruma inmesini önlemek için [t:tretuvar] ve su basma yapabiliriz. Su basma binanın 0 (sıfır) kotunu ~50 cm yükselterek kar ve yağmur sularının binamız ve bodrum kata inip zarar vermesini engelleyebiliriz. Ayrıca dıştan yapılan sıva da bir yalıtım çeşitidir. Ayrıca [t:bitümlü malzemer] ile de suya karşı binaya dıştan yalıtım yapılıp suyun temele inmesi önlenebilir. Bodrum döşemesinde zemin suyuna karşı sırasıyla Blokaj/Gorbeton/Yalıtım Gereci/Betonarme döşeme kaplamaları yapılması yeterlidir. 3-Banyo vb. Islak Zeminlerde Yalıtım Banya vb. ıslak zeminlerde su yalıtımı çok iyi yapılmalıdır, zira bu alanlarda su kullanımı fazla olacaktır. Islak zeminlerde döşeme sırasıyla Betonarme döşeme/Eğim Betonu/Yalıtım malzemeleri/Kaplama harcı/Döşeme kaplaması yapılabilir. Suya akış yolu vermek için betonarme döşememizin ardından % ~3-5 cm’lik eğimli beton dökmeli, Mastik asfalt, Rübroit vb. yalıtım malzemeleriyle eğim betonunun üstü kaplanmalı, Yalıtım malzemesini korumak amacıyla ince bir harç yapılmalı Ve son olarak döşeme kaplaması (fayans, mermer, çimento harçı karo) kullanarak ıslak zeminde yalıtım işlemini tamamlayabiliriz. 4-Teras ve çatılarda yalıtım Teras ve çatıya kar ve yağmur etkisi direkt etki edeceğinden bu alanlardaki yalıtım işlemi daha önemlidir. Genellikle ısıya karşı yalıtım özelliği bulunanan yalıtım malzemeleri ile kaplandıkları için bu konuyu yazımızın diğer bölümlerinde (Isıya karşı yalıtım) inceleyeceğiz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !